Wat willen we

Onze missie

Onze missie is om mensen in rouw samen te brengen zodat zij elkaar tot steun kunnen zijn.

We faciliteren en begeleiden het persoonlijke en gezamenlijke proces op een manier dat lotgenoten hun eigen verhaal kunnen

vertellen en kunnen luisteren naar anderen.

Hierdoor ervaren zij erkenning en herkenning en zo ontstaat er verbondenheid.

We streven naar inzicht in eigen kracht om het leven, met alles wat er is, weer op te pakken en beter aan te kunnen.