Lezing pastor Marinus van den Berg

Op  31 januari 2018 gaf Marinus van den Berg een lezing in de Pauluskerk in Utrecht, georganiseerd door Stichting Tröst en Humanitas.
Met een groep van 10 mensen in rouw, hebben we deze lezing meegemaakt.

Marinus van den Berg is pastor met emeritaat, met veel ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, ouderdom en zorg. Hij heeft hierover mooie boeken en gedichten geschreven.

In de aankondiging stond:

Tijd en rouw
Tijd heelt niet alle wonden. Er zijn heel wat misverstanden over tijd en rouw.
Men denkt dat het beter gaat als je alle seizoenen hebt gehad, maar vaak wordt het juist erger.
Veel mensen ervaren het ook als pijnlijk als de naam niet meer genoemd wordt.

Voor wie is de lezing bedoeld?:
Voor mensen die een dierbare hebben verloren, korter of al langer geleden.
Het verhaal van Marinus zal zorgen voor herkenning en geeft steun.
Het is ook bedoeld voor mensen die met rouwenden te maken hebben in hun omgeving
en zich soms onzeker voelen over hun benadering. Wat moet je wel en wat juist niet doen of zeggen?

Wat uitspraken van Marinus:
– Financiën van rouwenden kunnen lager worden en een nadeel zijn voor nabestaanden.
Zoals vakanties… Omgeving kan makkelijk zeggen “ Ga er eens op uit……

– Antwoord op de vraag: wanneer ga je naar een psycholoog:
1. Als je het gevoel hebt of jij en het leven er niet meer toe doen;
2.Als je nauwelijks kunt slapen
3.Bij verwaarlozing van eigen verzorging.

– Het is belangrijk om kinderen in een afscheidsdienst een plaats te bieden aan de microfoon
met de beginwoorden: Als ik aan * denk dan……

– Let op rouw bij kinderen: er was eens een kind, dat vijf auto’s had bekrast.
Auto’s van vaders die s’avonds thuiskwamen.
De vader van dit kind was overleden……..

-Bij een uitvaart staan vaak tissues klaar.
Daarvan kan de boodschap zijn: droog maar snel je tranen.

Het was goed om deze lezing met een groep te bezoeken.
We konden daardoor fijn napraten en elkaars ervaringen delen.

Voor herhaling vatbaar.